Howto: Compile android under Ubuntu 10.04

After a couple of hours and a large effort I finally got Android to compile under Ubuntu 10.04. I thought a howto would come in handy for people in the same situation.

First you have to install Java SDK 1.5. You can find it on:
http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp

Then get the android source code. It can be found here:
http://source.android.com/download#TOC-Installing-Repo


After you have unpacked it you need to set your path:

$ export PATH=/path/to/jdk1.5/bin/:`echo $PATH`

Then you need to get some packets:

$ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev lib32readline5-dev

Then you need to link libstdc++ and libz:

$ sudo ln -s /usr/lib32/libstdc++.so.6 /usr/lib32/libstdc++.so
$ sudo ln -s libz.so.1 libz.so

And export the ANDROID_JAVA_HOME-variable to the root of the JDK 1.5.

$ export ANDROID_JAVA_HOME=/path_to_your_jdk1.5_root/

And hopefully that’s it. Try and run ”make” in your android catalog.

Update

The easiest was to compile Android is to run Ubuntu 9.04 inside a virtual machine and compile it from there. Ubuntu 10.x is running eglibc which, when compiling android, causes a lot of errors due to fprintf.

Burbas

En reaktion på “Howto: Compile android under Ubuntu 10.04

  1. Hej! ursäka att jag tar din tid, men jag behöver din hjälp! om några veckor ska jag flytta in till ett studentrum i flogsta. jag googlade efter bilder på studentrummen och hittade din blogg! såg dina fyra bilder och undrar om du möjligen vill berätta om rummet? har du fler perspektivbilder som du kan maila? vet du hur stort fönstret är? kunde man skjuta in skrivbordet under fönstret? var det ett element under fönstret? toaletten, hur var den? var entrén trång? maila gärna, eller ännu hellre ring! 0736776761. Du kanske intens bor kvar där, men jag tar gladeligen emot allt du orkar berätta. Jag åker upp till uppsala nästa vecka och behöver veta vad jag kan/bör ha med mig upp. vore tacksam om du kunde svara så snabbt som möjligt. Tack för din tid!

    vänlig hälsning Amin
    0736776761 eller payandeh@student.chalmers.se

Kommentarer inaktiverade.